Lékařská péče

je zajišťována praktickým lékařem, který ordinuje v domově 3 x týdně. K ostatním odborným lékařům je zajištěn odvoz sanitkou (spádovou oblastí je Chrudim). V případě, že klient potřebuje doprovodit na plánované lékařské vyšetření mimo zařízení, preferujeme doprovod z řad rodinných příslušníků. Pokud toto není možné, tak doprovod zajistí personál domova. Respektujeme svobodnou volbu lékaře, klient má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře, ale jeho návštěvy si musí zajišťovat sám nebo za pomoci rodiny. Léky předepsané lékařem, které nejsou plně hrazeny pojišťovnou, si klient doplácí ze zůstatku důchodu.

Ošetřovatelská a obslužná péče

je prováděna na základě ordinací lékařů dle platných právních předpisů. Tuto odbornou péči zajišťují registrované všeobecné sestry. Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena na základě uzavřených smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Obslužnou péči provádějí pracovníci sociální péče. Tým pracovníků poskytuje péči s důrazem na citlivý přístup s respektováním jedinečnosti.