• promítání celovečerních filmů
 • sledování videoprogramů
 • do domova docházejí děti z mateřské a základní školy a připravují pro obyvatele krátká kulturní vystoupení
 • v domově je i kaple, kde mohou obyvatelé navštěvovat bohoslužby
 • je organizováno společné rehabilitační cvičení přizpůsobené pro občany
 • v domově je vydáván časopis Náš domov, do kterého mohou přispívat i obyvatelé
 • obyvatelé se mohou zapojit do prací, které v životě vykonávali a které znají, např. výpomoc v kuchyni a na zahradě
 • k dispozici je knihovna vybavená značným počtem výtisků
 • k procházkám a odpočinku slouží celý rok velká zahrada
 • domov navštěvují různé divadelní, hudební nebo estrádní soubory
 • jsou pořádány sportovní akce
 • je organizováno pravidelné posezení v kavárničce
 • klienti se mohou zúčastňovat provádění výtvarných prací
 • klientům je k dispozici počítačové pracoviště s připojením na internet
 • autobusové zájezdy po okolí