V Domově pro seniory se snažíme klientům zpříjemnit a vyplnit jejich volný čas následujícími aktivitami:
 • do domova docházejí děti z mateřské a základní školy a připravují pro klienty krátká kulturní vystoupení
 • domov navštěvují různé divadelní, hudební nebo estrádní soubory
 • v domově je kaple, kde mohou klienti navštěvovat týdně bohoslužby
 • je organizováno skupinové cvičení přizpůsobené zdravotnímu stavu seniorů
 • v domově je vydáván časopis Náš domov, do kterého přispívají i klienti
 • k dispozici je knihovna vybavená značným počtem výtisků
 • klienti, kteří již sami číst nemohou, mají možnost poslechu při skupinovém předčítání, nebo mají možnost zapůjčení audioknih
 • k procházkám a odpočinku slouží celý rok velká zahrada
 • v Domově jsou pořádány sportovní akce, nebo klienti využívají pozvání z jiných Domovů
 • je organizováno pravidelné posezení v kavárničce
 • klienti mohou navštěvovat dílnu ručních prací
 • klientům je k dispozici počítačový koutek s připojením na internet
 • organizujeme autobusové výlety po okolí
 • zájemci o zpěv se mohou zapojit do pěveckého sboru sestaveného z řad našich klientů
 • do Domova pravidelně dochází canisterapeutka
 • spolupráce s chrudimskou Charitou - zajišťování dobrovolnického programu