Ubytování, stravování a poskytované služby

Ubytování

Ubytování v domově pro seniory je poskytováno ve třech vzájemně propojených budovách, přičemž celý areál domova se nachází ve velmi atraktivním prostředí na rozhraní městské zástavby a nedalekého náměstí, na straně jedné, a rozsáhlého parku Bažantnice, na straně druhé, kde je možné se bezpečně pohybovat v klidné přírodě. Součástí vlastního areálu domova je také krásná zahrada s řadou laviček a s altány, kde je možno se procházet, posedět a popovídat s přáteli. Přístupy do zahrady jsou bezbariérové a dostupné ze všech pater jednotlivých budov domova, takže do ní mohou bez problémů vyjíždět i klienti na invalidním vozíku. K příjemnému posezení slouží i zimní zahrada, návštěvní místnost či spojovací chodba.

Kapacita domova pro seniory je 164 lůžek, přičemž 48 pokojů je jednolůžkových, 58 pokojů dvoulůžkových. Všechny pokoje jsou bezbariérové, stejně tak i společenské prostory.
Ve všech třech budovách mají klienti k dispozici výtahy.

Pokoje jsou vybaveny umyvadly s teplou a studenou vodou, skříněmi, poličkami, nočními stolky, židlemi, stoly a polohovatelnými postelemi. Nad postelemi jsou elektrická svítidla. Je instalována přípojka na společnou televizní anténu. V případě, že klient nemá vlastní televizor, může sledovat televizní programy na televizorech, které jsou k dispozici ve všech budovách domova. U pokojů v budově č. p. 67 je instalována i telefonní přípojka.

Klienti po předchozí domluvě s personálem domova mohou na pokojích využívat vlastní elektrospotřebiče - varnou konvici, televizor, holicí strojek, lednici.

Pokoje na oddělení L1, L2 a kulturní místnost jsou vybaveny klimatizací.
Všechna okna na jednotlivých odděleních jsou opatřena stínícími žaluziemi, na všech oknech jsou záclony.

Do všech pokojů, chodeb, společenských a provozních místností je zaveden místní rozhlas, jehož ústředna je na vrátnici.

V návštěvní místnosti je k dispozici počítač s připojením na internet. Klienti mají v celé budově domova možnost bezdrátového WiFi připojení k internetu.

Do každého pokoje je zavedena signalizace umožňující přivolání sestry.

Klientovi je zaručen respekt k jeho soukromému prostoru. Na dvoulůžkových pokojích, dle potřeby, používáme zástěnu pro zachování intimity, každý klient má možnost mít klíč od svého pokoje. Je možné si dovybavit pokoj osobními věcmi dle prostorových možností (křeslem, skříňkou, obrázky, nástěnkou na fotografie...). Při malování si klient může vybrat barvu stěn ve svém pokoji.

Není povoleno kouření na pokojích. Je povoleno na místech k tomu určených.

Stravování

V zařízení je pro klienty zajištěno celodenní stravování. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Klient není povinen odebírat stravu v Domově, ale musí tuto skutečnost uvést při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby, kde bude toto jeho rozhodnutí zakotveno.

O dietním stravování rozhoduje lékař. Klient má právo odmítnout dietní stravu a odebírat stravu „normální". Zajišťujeme dietní stravu diabetickou, žlučníkovou.

Pro klienty s omezenou možností příjmu stravy poskytujeme formu stravy mletou či mechanicky upravenou (MUS).

Poskytujeme i jinou formu podávání stravy, např. výživu pomocí sondy nebo PEGu.

Strava se servírována klientům v jídelně nebo přímo na pokojích. Při onemocnění a nutnosti pobytu klienta na lůžku je strava vždy podávána na pokoji. Finanční hodnota stravy se řídí výší stravovací jednotky a je uvedena ve smlouvě o poskytování sociální služby. Klienti mají možnost si stravu odhlásit - celodenní nebo jednotlivá jídla. Jednotlivá jídla je možné odhlásit pouze při opuštění domova. Odhlášení musí proběhnout nejpozději 2 pracovní dny předem. Náhrady za neodebranou stravu (vratky) jsou řešeny vnitřními pravidly.


Čas podávání stravy:

snídaně
 7.30  -   8.00 hod.
dopolední svačina 10.00  - 10.30 hod.
oběd 11.30  - 12.00 hod.
odpolední svačina 14.00  - 14.30 hod.
večeře 17.00  - 17.30 hod.
II. večeře
 20.00  - 20.15 hod. (Pouze u klientů s inzulínem.)

Více informací ke stravování najdete v sekci Dokumenty ke stažení - Garantovaná nabídka služeb.


          

Poskytované služby

Klienti mohou využívat služeb, které poskytuje město, ale také služby zajišťované přímo v domově.

Mezi služby, které jsou pravidelně k dispozici, nabízíme: duchovní služby, pedikúru, kadeřnictví, holičství, obchod, obstarávání nákupů ve městě, donáška tiskovin, přístup k internetu, pomoc s obstaráváním úředních záležitostí.

Zajišťujeme také praní veškerého prádla ve vlastní prádelně a zároveň i jednoduché opravy poškozeného prádla.

Více informací k poskytovaným službám najdete v sekci Dokumenty ke stažení - Garantovaná nabídka služeb.
Úhrada za pobyt

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění takto:

a) úhrada za celodenní stravu a úhrada za ubytování - celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně v den nástupu do domova. Úhrada za ubytování se liší podle druhu pokoje od 175 do 190 Kč/den. Úhrada za stravu se liší podle druhu dietního stravování od 155 do 160 Kč/den.

Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.

b) služby - poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči.

Příspěvek na péči slouží k pokrytí poskytované péče v domově, a proto se v celé výši stává příjmem domova.