Ubytování, stravování a poskytované služby

Ubytování

Kapacita domova je 164 lůžek s následující skladbou pokojů:

44 jednolůžkové
60 dvoulůžkové

Pokoje pro ležící obyvatele jsou vybaveny polohovacími postelemi. Všechny pokoje jsou vybaveny přípojkami na televizor. V případě, že klient nemá vlastní televizor, je možné sledovat televizní programy na televizorech ústavních, které jsou k dispozici ve všech budovách domova.

Koupelny jsou vybaveny vanami s odklopnými boky a vanovými zvedáky.
Obyvatelům jsou k dispozici i lednice.

Stravování

V zařízení je pro uživatele zajištěno celodenní stravování. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Uživatel není povinen odebírat stravu v domově, ale musí tuto skutečnost uvést při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby, kde bude toto jeho rozhodnutí zakotveno.

V domově jsou podávána tři hlavní jídla, dopolední a odpolední svačina. Na doporučení lékaře se podle zdravotního stavu obyvatel připravuje strava normální, dieta žlučníková a diabetická, případně kombinace diet při různých zdravotních potížích. K dispozici je celodenně čaj. Na každém oddělení je chladnička pro obyvatele, kuchyňský kout vybavený kuchyňskou linkou a vařičem.

Obyvatelé, kteří nemají pohybové problémy docházejí na stravu do jídelny, obyvatelé jimž pohyb působí potíže, dostávají stravu na pokojích.

Čas podávání stravy v domově:

snídaně
 7.30  -   8.00 hod.
dopolední svačina 10.00  - 10.30 hod.
oběd 11.30  - 12.00 hod.
odpolední svačina 14.00  - 14.30 hod.
večeře 17.30  - 18.15 hod.
II. večeře
 20.00  - 20.15 hod.

          

Poskytované služby

Obyvatelé mohou využívat služeb, které poskytuje město, ale také služby zajišťované přímo v domově.

Služby v domově poskytuje kadeřnice, holič, pedikérka, prodejna s potravinářským zbožím a nápoji, domov navštěvují prodejci spotřebního zboží, jednou měsíčně je zajišťován provoz tzv. kavárny, kde lze společně při kávě, čaji a lehkém občerstvení posedět a pobesedovat.

Domov zabezpečuje také praní veškerého prádla ve vlastní prádelně a zároveň i jednoduché opravy prádla poškozeného.

Sociální pracovnice pomáhá s vyřizováním úředních záležitostí obyvatel ve vztahu k úřadům, např. MěÚ, notářství, soudu, peněžním ústavům apod. Také cenné věci a finanční hotovost lze uložit v domově a tak předejít případné ztrátě.
Úhrada za pobyt

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění takto:

a) úhrada za celodenní stravu
(cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy) – 140 Kč/den

b) úhrada za ubytování
se liší podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován a pohybuje se v rozmezí 165 – 180,- Kč/den.

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

c) služby – poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči.
Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do Dps požádá svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a o podání návrhu na přiznání příspěvku na péči, aby v době nástupu byl tento příspěvek již uživateli přiznán.

V ostatních případech, s ohledem na zdravotní stav uživatele, požádá o přiznání příspěvku na péči ústavní lékař.

V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem domova.

Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně v den nástupu do domova.