Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63  je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec. Poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé služeb poskytovaných  v Domově pro seniory v Heřmanově Městci mohou mít též přidruženou tělesnou nebo lehčí formu smyslové vady a potřebují pobytové služby sociální péče.

Domov pro seniory v Heřmanově Městci usiluje především o to, aby uživatelé žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili  běžným způsobem života.

Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Novinky a aktuality z našeho domova...

Velikonoce, aneb jaro vítej

duben 11
     Velikonoce, aneb jaro vítej, se jmenovalo hudební vystoupení, se kterým přijel naše klienty potěšit pan Vízner se svou kolegyní paní Krupovou.
PODROBNOSTI »

Pečení velikonočních beránků

duben 11
Do velikonoc zbývá už jen pár dnů. Na oddělení L1 se rozhodli, že si upečou vlastního beránka, který je jedním ze symbolů velikonoc. Dvě pracovnice oddělení spolu se čtyřmi klientkami se pustily do pečení, a myslím, že se jim dílo povedlo. Mají vlastní voňavé beránky, které jim připomínají velkonoční období.
PODROBNOSTI »

Beseda Rok na vsi

duben 05
Ve středu 5. 4. 2017 jsme při besedě  s výtvarnicí a folkloristkou paní Kamilou Skopovou zavzpomínali na dřívější (v některých místech Čech i současné) zvyky a obyčeje, které byly spjaty s životem na vesnici v jarním období. Paní Skopová zahájila své povídání úryvkem z vlastní knihy Rok na vsi, ve které na pozadí vyprávění dvou mladých lidí přibližuje čtenáři všední i sváteční život na vesnici ve druhé polovině 19. století.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY