Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63  je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec. Poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé služeb poskytovaných  v Domově pro seniory v Heřmanově Městci mohou mít též přidruženou tělesnou nebo lehčí formu smyslové vady a potřebují pobytové služby sociální péče.

Domov pro seniory v Heřmanově Městci usiluje především o to, aby uživatelé žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili  běžným způsobem života.

Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Novinky a aktuality z našeho domova...

Sportovní odpoledne

říjen 25
Sportovní hry v našem domově nám zpříjemnily poslední říjnové úterý. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: hod kroužky, hod na medvěda, hod na koš a kuželky. Všichni soutěžící se velice snažili a ti nejlepší byli odměněni sladkými medailemi.

Všem sportovcům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme! Sportu zdar! Sportu zdar!

PODROBNOSTI »

Labyrint světa a ráj srdce

říjen 23
Nedělní odpoledne 23. 10. 2016 nám do domova přišla zpříjemnit vokální skupina Nestejskáme si z Chrudimi. Literárně hudební pořad inspirovaný knihou J. A. Komenského nám představila pětice hudebníků pod vedením Mgr. Jana Stejskala, který byl zároveň autorem textu a hudby.
PODROBNOSTI »

Návštěva dětí z mateřské školy Jiráskova

říjen 21
Páteční říjnové dopoledne přišly našim klientům zpříjemnit a rozjasnit děti z mateřské školky v Jiráskově ulici.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY