Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Dětský pěvecký sbor Písnička

prosinec 17
Poslední předvánoční pondělní dopoledne bylo zadáno pro dětský pěvecký sbor Písnička pod vedením paní Ludmily Štěpánové. Děti měli připravené pásmo písní a básniček převážně s vánoční tematikou. Děti mají u našich klientů vždy velký úspěch, a ani tentokrát tomu nebylo jinak. I tímto vystoupením přispěly děti k předvánoční atmosféře v našem domově.

PODROBNOSTI »

Pěvecký sbor Vlastislav

prosinec 15
V sobotu 15. 12. 2018 navštívil náš domov pěvecký sbor Vlastislav pod vedením paní Markéty Výborné, aby našim klientům zpestřil předvánoční atmosféru. Za doprovodu kláves si klienti poslechli úryvek ze Snových koled, jejichž autorem je skladatel a dirigent pan Miloš Bok, píseň Hallelujah od Gordona Younga nebo koledy K. Steckera. Na závěr si společně mohli naši klienti zanotovat Vánoční koledy včetně nejznámější Narodil se Kristus Pán.
PODROBNOSTI »

Hudební vystoupení Choltičanka

prosinec 14
V pátek 14. 12. nás již podruhé v letošním roce, pro velký zájem klientů, navštívila hudební soubor Choltičanka pod vedením pana Čermáka. Za hudebního doprovodu trubek, fléten a kláves si klienti mohli poslechnout lidové písně, směs polek od Jaromíra Vejvody či směs pochodů od Františka Kmocha. Na závěr si společně všichni zazpívali koledy.

PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY