Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63  je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec. Poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé služeb poskytovaných  v Domově pro seniory v Heřmanově Městci mohou mít též přidruženou tělesnou nebo lehčí formu smyslové vady a potřebují pobytové služby sociální péče.

Domov pro seniory v Heřmanově Městci usiluje především o to, aby uživatelé žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili  běžným způsobem života.

Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Novinky a aktuality z našeho domova...

Sportovní hry v Lamperticích

září 16
Poháry jsou velkou výzvou
Rok se s rokem sešel a opět jsme dostali pozvání na sportovní hry v Lamperticích. Letos připadlo sportovní klání v kuželkách a šipkách na pátek 16. září. Pozvání je vždy pro dvě osoby. Letos náš domov na sportovních hrách reprezentovaly dámy, a to paní Moškaničová Bohumila a paní Procházková Věra, obě z oddělení D3. Účast na sportovních hrách představuje pro sportovkyně celodenní výlet, neboť Lampertice jsou v Krkonoších, a cesta autem trvá hodinu a půl až dvě.
PODROBNOSTI »

Divadlo Slunečnice - Koktejl filmových melodií

září 09
V pátek 9. září měli naši klienti zpříjemněné odpoledne hudebním vystoupením, se kterým přijeli herci z divadla Slunečnice. Dva mladí interpreti Kristián Šebek a Aneta Žáčková si připravili program složený ze známých melodií z českých filmů či seriálů. Zazněly písně z filmů Noc na Karlštějně, S tebou mě baví svět, Rebelové anebo ze seriálu Chalupáři a další melodie. Celý program byl provázen velmi kultivovaným slovním projevem obou interpretů.
PODROBNOSTI »

Výlet na farmu Apolenka

září 07
V řadách našich klientů máme i ty, kteří rádi využijí možnosti vyjet se někam podívat mimo Heřmanův Městec. Na středu 7. 9. 2016 jsme proto naplánovali výlet na zvířecí farmu Apolenka v Pardubicích. Tématicky jsme tak uzavřeli letní období, ve kterém jsme nabídli našim klientům dost příležitostí k blízkému kontaktu se zvířaty různých druhů. Že to byla většinou veselá a zajímavá setkání, na která bude řada klientů dlouho vzpomínat, svědčí fotografie z proběhlých akcí.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY