Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Zákaz návštěv od čtvrtka 24. 9. 2020

září 22
Z důvodu zhoršení epidemiologické situace a na základě doporučení hejtmana Pardubického kraje musíme přistoupit od čtvrtka 24. 9. 2020 k zákazu návštěv.
PODROBNOSTI »

Volby do zastupitelstev krajů

září 16
V pátek 2. a v sobotu 3. října 2020 se v Česku konají volby do zastupitelstev krajů. Klienty, kteří nemají trvalé bydliště na adrese našeho zařízení, jsme dne 16. 9. 2020 oslovily s dotazem, zda budou chtít volit. Těm, kteří vyjádřili přání volit, poskytneme ve spolupráci s Městským úřadem Heřmanův Městec podporu ve vyřízení žádosti o voličský průkaz. S tímto průkazem budou moci volit zde v domově. Klienti, kteří mají trvalé bydliště mimo Pardubický kraj, mají možnost volit pouze v místě svého trvalého bydliště. S ohledem na koronavirovou situaci nebude v domově pro seniory během voleb zřízena volební místnost, jak bylo doposud zvykem. Volební okrsek pro náš obvod bude v hasičské zbrojnici. Aby naši klienti měli možnost účastnit se voleb, bylo s volební komisí dohodnuto, že za klienty přijdou zástupci volební komise s volební urnou v pátek 2. října 2020 po 14 hodině. Prosím tedy klienty, kteří chtějí volit v domově, aby zde byli v tuto dobu přítomni. Klienty, kteří nebudou ve stanoveném čase přítomni v domově nebo budou mít zájem volit až později, musí jim se zajištěním pomoci rodina. Pracovníci domova za účast klientů na volbách nezodpovídají.  

                                                                              
PODROBNOSTI »

!!!

září 14
V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací bude počínaje dnem 15. 9. 2020 povolena návštěva klientů pouze pro 1 osobu na dobu nezbytně nutnou, maximálně však 30 minut.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY