Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Beseda Mgr. Markem Výborným

září 12
Dnes měli klienti možnost setkat se s panem Markem Výborným, heřmanoměsteckým rodákem. Podělil se s námi o své životní zkušenosti, které jsou díky jeho učitelskému povolání, politické aktivitě a lásce k hudbě velmi široké a bohaté.
PODROBNOSTI »

Vystoupení mažoretek Meibelin ze Svinčan

září 11
V neděli 11. září, měli naši klienti možnost shlédnout vystoupení mažoretek Meibelin, které k nám zavítaly ze Svinčan. Jelikož nám nepřálo počasí, zatančila nám děvčata v kulturní místnosti. Bylo vidět, že jsou profesionálky a přizpůsobily se i stísněnému prostředí. Klientů se sešlo hodně, kulturní místnost byla plná k prasknutí. Slečny se přestavily v několika skupinách rozdělených podle věku nebo zatančily i jednotlivě. Vystoupení nebylo dlouhé, ale bylo o to intenzivnější, a všichni jsme si ho užili.
PODROBNOSTI »

Máme novou paní ředitelku

září 01
Dne 1. září 2022 jsme v našem domově pro seniory přivítali nově nastupující paní ředitelku

PhDr. Evu Kunátovou Holečkovou, MBA, která byla jmenována po odstupujícím panu řediteli Ing. Petru Mazurovi. Ten se po 19 letech rozhodl odstoupit z funkce. Tímto bychom mu my, jako zaměstnanci domova, chtěli poděkovat za jeho obětavou práci, kterou po celá léta za domov odváděl. Naštěstí náš domov neopouští úplně, ale zůstává ve funkci vedoucího provozního úseku. Rozloučení s panem ředitelem proběhlo za účasti pana starosty Josefa Kozla a místostarosty JUDr. Tomáše Plavce, kteří mu krásně poděkovali za jeho odvedenou práci a zároveň přivítali nastupující paní ředitelku. Paní ředitelce bychom chtěli popřát hodně sil a pracovních úspěchů na nové pozici a ať je její spolupráce s ostatními zaměstnanci pro celý domov i nadále přínosná.    
                                               Kolektiv zaměstnanců Domova pro seniory U Bažantnice
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY