Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Hudební vystoupení Choltičanky

srpen 08
Ve čtvrtek 8. srpna náš Domov již po několikáté navštívila hudební skupina Choltičanka pod vedením pana Václava Čermáka. Pozvání Choltičanky jsme vznesli na základě přání našich klientů, kteří si s muzikanty rádi zazpívají. Opět jsme mohli slyšet známé písničky, např.

Ku Praze uhání vlak, Bílé konvalinky, Červené vinečko jak višňa, Když odchází mládí a mnoho dalších, doprovázené žesťovými dechovými nástroji, klávesami a klarinetem. Ohlas byl opět veliký. Při zmínce, že se vystoupení chýlí ke konci, se z publika ozvalo: „Jen to ne...". A tak se budeme těšit, že nás Choltičanka opět někdy navštíví.
PODROBNOSTI »

Divadlo Slunečnice

červenec 29
Poslední červencové pondělí měli naši klienti pěkné setkání s hudbou. Do domova zavítal se svým „ozdravným" hudebním programem mladý zpěvák Kristian Šebek, člen brněnského Divadla Slunečnice. Jeho kultivovaný pěvecký projev i průvodní slovo je při jeho mládí až překvapivé, a i díky tomu sklidil velký ohlas u našich klientů. Na repertoáru měl nejvíce písničky Karla Gotta, ale i Franka Sinatru, a mnoho dalších muzikálových a operetních melodií. Jeho pěvecké umění klienti přijímali s nadšením a odměňovali potleskem.  

PODROBNOSTI »

Odpoledne s písničkou

červenec 22
Pondělní odpoledne 22.7.2019 nám přišli zpříjemnit svým hudebním vystoupením Mirka a Pavel Staří. Zazněly písně od K. Vejvody, K. Vacka nebo K. Hašlera a další autorů, ale i ty, které dávno zlidověly a autoři jsou neznámí. Písničky, které našim klientům připomněly mládí a čas, který trávili na tanečních zábavách. Oblíbenost těchto písní byla naposlech zjevná - kulturní místností se linul nejen dvojhlas vystupujících, ale mnohohlas publika.

PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY