Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63  je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec. Poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé služeb poskytovaných  v Domově pro seniory v Heřmanově Městci mohou mít též přidruženou tělesnou nebo lehčí formu smyslové vady a potřebují pobytové služby sociální péče.

Domov pro seniory v Heřmanově Městci usiluje především o to, aby uživatelé žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili  běžným způsobem života.

Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Novinky a aktuality z našeho domova...

Městem chodí Mikuláš

prosinec 05
Není nic neobvyklého, že 5. prosince potkáte Mikuláše s čertem a andělem, naopak se to očekává, ale obvykle až v podvečer. I u nás v domově se objevili Mikuláš s čertem, kteří se rekrutovali z řad zaměstnanců domova. Nejprve Mikuláš s čertem navštívili v pondělí dopoledne mateřskou školku v Jiráskově ulici, aby posílili vzájemnou spolupráci mezi naším Domovem a školkou. Poté se v úterý odpoledne objevili během kavárny, která probíhala ve společenské místnosti domova, a pak se vydali i za jednotlivými klienty a klientkami po odděleních. Reakce klientů a klientek byly příznivé, a často podobné těm dětským.
PODROBNOSTI »

Taneční vystoupení dětí z Heřmanova Městce a Chotěnic

prosinec 04
     Jako každý rok v adventním čase, tak i letos přišly naše klienty potěšit děti z tanečního kroužku Koťata a Maliny z Ježkovky. Na letošní vystoupení se k nim připojily i děti z chotěnického kroužku Chotěňáček. Kulturní místnost byla zaplněna do posledního místa, protože vystoupení dětí vždy naše klienty přiláká. Kromě nich na své ratolesti dohlíželi i jejich rodiče, kteří je do domova doprovázeli. Kromě tanečních variací na písničky se zimní tematikou zahrály děti divadlo s názvem Betlém, kde nechyběl Ježíšek, Marie, Josef, Tři Králové ani pasáčci ovcí. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali několik koled a děti z Chotěnáčku rozdaly klientům drobné dárečky, které si pro ně připravily.
PODROBNOSTI »

Hedvábné šály a šikovné ruce

prosinec 02
První adventní páteční odpoledne bylo zadáno pro hedvábí a dán prostor fantazii a šikovným rukám našich klientek. Každá z deseti účastnic tvořivého odpoledne si mohla pod vedením zkušené lektorky Evy Mašínové vytvořit svoji vlastní hedvábnou šálku.  Klientky této příležitosti využily a myslím, že byly samy příjemně překvapené svými krásnými výtvory.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY