Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Předvánoční jarmark

prosinec 01
První prosincovou sobotu se v Domově uskutečnila již tradiční akce, a to předvánoční jarmark. Toto setkání je hojně navštěvováno klienty, často v doprovodu jejich rodin. Celé setkání zahájila paní Vitvarová, vedoucí úseku přímé péče, a poté již byl hudební úvod jarmarku, který byl zcela v režii rodiny Starých. V jejich podání zaznělo několik vánočních písní. Po hudebním úvodu měli klienti příležitost se občerstvit, k dispozici bylo sladké cukroví, křížaly z jablek, i slané tyčinky, a vánoční punč.  Hlavním bodem jarmarku byla dlouho připravovaná prodejní výstava výrobků, na jejichž výrobě již od léta pilně pracovaly klientky spolu s pracovnicemi relaxačního centra, ale svým dílem přispěli i zaměstnanci. Každý, kdo chtěl udělat radost sobě či druhým, měl z čeho vybírat, protože nabídka byla opravdu pestrá.

PODROBNOSTI »

Hudební vystoupení Viola

listopad 29
Poslední listopadový čtvrtek měli naši klienti opět možnost navštívit hudební vystoupení, které pro ně připravili hudebníci z Olomouce a jeho okolí. Asi hodinové vystoupení tří interpretů pod uměleckým vedením Zdeňka Černohouze za doprovodu akordeonu a kytary sklidilo u posluchačů velký úspěch. Zazněly písně známé i méně známé od písní K. Hašlera, přes Vejvodovu Škodu lásky až po písně lidové. Klienti se s velkou chutí a nadšením připojili ke společnému zpěvu. Podle odezvy klientů to bylo  velmi vydařené odpoledne.

PODROBNOSTI »

Tvořivé odpoledne s dětmi ze školní družiny

listopad 26
V pondělí 26. 11. měli naši klienti možnost tvoření s dětmi z místní školní družiny. Paní vychovatelka Miroslava Kynclová měla pro kreativce připravené předlohy srdíček na zavěšení. Klienti s dětmi podle šablonek vystřihovali srdíčka, která následně dozdobili barevnými výstřižky. V kulturní místnosti, kde tvoření probíhalo, panovala příjemná atmosféra a klienti s dětmi se při aktivitě skvěle doplňovali.

PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY