Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63  je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec. Poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé služeb poskytovaných  v Domově pro seniory v Heřmanově Městci mohou mít též přidruženou tělesnou nebo lehčí formu smyslové vady a potřebují pobytové služby sociální péče.

Domov pro seniory v Heřmanově Městci usiluje především o to, aby uživatelé žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili  běžným způsobem života.

Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Novinky a aktuality z našeho domova...

Posezení s opékáním

květen 23
Pěkné počasí láká k posezení v zahradě našeho domova. Úterní posezení klientů v zahradě bylo nevšední hlavně tím, že byl rozdělán oheň a linula se vůně opékaných špekáčků, lákavé bylo také pivo. Aby bylo posezení ještě příjemnější, tak jsme společně zpívali lidové písně s kytarou. Ke společnému zpěvu se připojili nejen klienti, ale i pracovnice přímé péče. Mnoho klientů využilo tuto příležitost k setkání s ostatními klienty a společně strávili příjemné slunečné odpoledne.

PODROBNOSTI »

Návštěva ve Staré Ĺubovni na Slovensku

květen 16
Ve dnech 16. - 19. 5. 2017 jsme ve složení Ing. Petr Mazura, Mgr. Petra Linhartová, Jana Radilová, Mgr. Lenka Kellerová absolvovali pracovní cestu na Slovensko - jeli jsme navštívit spřátelený Domov pro seniory ve Staré Ľubovni v Prešovském kraji. Spolupráce s tímto domovem probíhá již od roku 2006, kdy Pardubický kraj inicioval česko-slovenskou spolupráci mezi jednotlivými zařízeními sociálních služeb.
PODROBNOSTI »

Den matek a návštěva dětí z mateřské školy Jiráskova

květen 11
Ve čtvrtek 11. 5. 2017 nás navštívily děti z Mateřské školy Jiráskova, které přišly našim obyvatelům připomenout, že druhá květnová neděle patří oslavě Svátku maminek. Děti předvedly svoji šikovnost i pedagogický um jejich učitelek, které se jim věnují a rozvíjejí jejich vlohy různorodým způsobem. Zahrály na zobcové flétničky, zatancovaly v moderním rytmu. Malí zpěváčci sboru Leknínek, s náruživostí sobě vlastní, zazpívaly několik písniček s  doprovodem kláves paní ředitelky Mgr. Irmy Celundové a svou roztomilostí vyvolaly úsměv na tváři mnoha posluchačů. Vrcholným bodem programu bylo obdarování našich klientek papírovými kytičkami. Na oplátku od nás děti obdržely zvířátka vyrobená šikovnými návštěvnicemi naší dílny ručních prací. Prožitek z mezigeneračního setkání byl na obou stranách a při každé podobné návštěvě si uvědomujeme, že je důležitou součástí života jak seniorů, tak i zástupců nejmladší generace.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY