Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Setkání s rodinými přílušníky

listopad 05
POZVÁNKA

  na společné setkání vedení Domova pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63     
s   rodinnými příslušníky, příbuznými a známými klientů domova.  
Setkání se uskuteční v sobotu 5. 11. 2022 od 13:30 hodin ve společenské místnosti domova.    
Program:
             
Zahájení                  
Představení členů vedení domova pro seniory                  
Dotazníkové šetření spokojenosti se službou - vyhodnocení                  
Všeobecné informace k pobytové službě                 
Problematika přímé péče o klienty                   
Diskuse                   
Závěr (předpokládané ukončení v 14.30 hodin)  

Vzhledem k omezené kapacitě společenské místnosti je setkání určeno především pro rodinné příslušníky.   V Heřmanově Městci dne 10. 10. 2022        
                                            PhDr. Eva Kunátová Holečková, MBA                                                                                                                                                                           ředitelka
PODROBNOSTI »

Monika Mašková a její pohádkové melodie

listopad 03
Písničky z pohádek v podání zpěvačky Moniky Maškové z Předhradí rozeznívaly ve čtvrtek 3. 11. 2022 naši společenskou místnost. Ta nepřijela sama, ale doprovodil ji její vodící pes Caesar, kterého si mohli posluchači pohladit, a zároveň se mohli něco dozvědět o tom, jak se podobní psi cvičí a co musí umět za povely.
PODROBNOSTI »

Poníci

říjen 31
Už jste měli u postele poníka? V našem domově je možné všechno. A moc nás těší, že zejména některým klientům upoutaným na lůžko udělala tato návštěva moc velkou radost. Projekt zvířecích návštěv je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata a  každý měsíc přináší hezké zážitky všem zúčastněným.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY