Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Dopoledne s laskavým humorem

říjen 10
Ve čtvrtek 10. 10. nás v Domově navštívil kreslíř, humorista, ilustrátor a emeritní učitel stolničení pan Jan Honza Lušovský. Domov nenavštívil poprvé. Jelikož naši klienti mají rádi jeho humor, s radostí ho opět přivítali, aby si zpříjemnili dopoledne. Klienti byli zapojeni do interaktivního kresleného pořadu „Uhodni místo, obec, město v regionu".

Pan Lušovský také naše klienty seznamoval s pravidly stolování a oblékání se k různým slavnostním příležitostem.
PODROBNOSTI »

Návštěva dětí z MŠ Jiráskova

říjen 02
Ve středu 2. 10. do našeho Domova zavítaly děti z mateřské školky z Jiráskovy ulice. Pro předškolní děti z oddělení U motýlka, U mravenečka a U šneka si naše klientky připravily úkoly pro smyslovou aktivizaci. Na čtyřech stanovištích měly možnost rozvíjet své chuťové, čichové a hmatové smysly. Na čtvrtém zastavení si mohly zkusit něco namalovat se zavázanýma očima. Spolupráce dětí a našich klientek byla bezvadná. Děti byly moc šikovné a za každý splněný úkol si odnesly razítko. Nakonec obdržely malý dáreček, který pro ně také naše zručné klientky ušily.
Děti měly pro všechny zúčastněné klienty, za doprovodu paních učitelek, připravené písničky, jako třeba „Prší, prší" nebo „Travička zelená", takže si mohli všichni společně zanotovat.
PODROBNOSTI »

Přednáška p. Pleskota s promítáním fotografí:léta šedesátá

září 12
_VSECHNY_NOVINKY