Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Divadlo Slunečnice

červenec 23
Ve čtvrtek 21. 7. 2020 náš Domov již po několikáté navštívili členové Divadla Slunečnice z Brna. V podání mladého zpěváka pana Kristiána Šebka jsme si mohli poslechnout písně Waldemara Matušky, Jiřího Suchého, Karla Gotta nebo Milana Chladila.

Známé písně provázené příjemně mluveným slovem jistě zpříjemnily klientům všední dopoledne.
PODROBNOSTI »

Choltičanka

červenec 17
V pátek 17. 7. 2020 opět přijela Choltičanka, což je našimi obyvateli velmi oblíbené hudební uskupení. Na jejich vystoupení je vždy plná společenská místnost a všichni si hudební vystoupení Choltičanky moc užívají a odcházejí spokojeni.

PODROBNOSTI »

Aktualizace informací ohledně návštěv v domově

červenec 09
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

aktualizované k 1. 7. 2020 na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 29. 6. 2020 K ochraně klientů Domova pro seniory Heřmanův Městec a pro zabezpečení prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v prostorách Domova i nadále zůstává v platnosti mimořádné opatření ředitele Domova ze dne 18. 5. 2020 s následnými úpravami. S účinností od 1. července 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se bude realizace návštěv u klientů Domova řídit i nadále následujícím postupem:
1)      Počet návštěvníků v domově bude koordinován dle počtu příchozích osob a pracovnice vrátnice v případě, že by vzniklo nebezpečí velké koncentrace cizích osob, má oprávnění nevpustit další návštěvníky do Domova a požádat je o odložení návštěvy na pozdější dobu.
2)      V částech budovy nebo na pokojích, kde jsou klienti s potvrzenou nákazou, nejsou návštěvy možné.
3)      Návštěvy musí mít při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorech Domova roušku. Po vstupu do vestibulu u vrátnice si musí dezinfikovat ruce. 4)      Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby (včetně dětí) na jednoho klienta ve stejném čase.
5)      Při příchodu do vestibulu u vrátnice musí pracovnice vrátnice změřit každému návštěvníkovi teplotu a každý návštěvník musí zároveň vyplnit zdravotní dotazník. Pokud by navštěvující osoba měla teplotu nad 37,0 °C nebo některá z odpovědí dotazníku byla ano, bude návštěva zakázána.
6)      Pokud to bude možné vzhledem k počasí a ke zdravotnímu stavu klienta, měla by návštěva probíhat v zahradě domova nebo ve společných prostorách v rámci oddělení (spojovací chodba u oddělení L0, zimní zahrada oddělení B, prostor kavárny na odd. D3, posezení pod schody na odd. D4, místnost k posezení na odd. L1, společenská místnost na odd. L2). Návštěvní místnost u vrátnice nebude prozatím k dispozici.
7)      Mezi osobami, kromě rodinných příslušníků, je nutné dodržovat odstupy minimálně 1,5 metru.   V Heřmanově Městci dne 1. 7. 2020                                                                                                   Ing. Petr Mazura                                                                                                ředitel domova
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY