Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Návštěva skautů

březen 24
V neděli 24. 3. 2019 se k nám na návštěvu přišli podívat malí skauti se svými vedoucími. Setkání bylo zajímavé nejen mezigeneračním složením, ale také společnou zkušeností - i mezi našimi klienty jsou ti, kteří v mládí chodili do skautské organizace Junák. V rámci hodinového setkání se povídalo, zazpívali jsme si při kytaře, malé skautky i zatancovaly, zahrály jsme si dvě hry v kroužku. Největší veselí vzniklo, když menší skautíci dostali možnost svézt se na chodítku. Zúčastněné klientky měly hezký zážitek ze setkání s dětskou bezprostředností a zároveň osvěžení z veselých vzpomínek na mládí, které jim vzájemné vyprávění vyvolalo. Věříme, že se nám podaří další podobné návštěvy v budoucnu opět uskutečnit.
PODROBNOSTI »

Zákaz návštěv zrušen

únor 26
Od 26. 2. 2019 je v našem domově vstup návštěv bez omezení.

PODROBNOSTI »

Proč jsem tu ještě potřebný?

únor 25
V pondělí 25. 2. 2019 k nám přijel Ing. Zdeněk Svoboda z Nadace Lepší senior s tématem, které může oslovit řadu seniorů. Dozvěděli jsme se, že i ve zdánlivých událostech a maličkostech každého dne mohou lidé seniorského věku nalézat svoji sebehodnotu. Například pokud jsou užiteční, když někomu pomohou a nalejí mu čaj, jsou zábavným společenským partnerem pro ostatní nebo si s někým zahrají společenskou hru. Důležité je neočekávat nějaké chování od ostatních, ale sám jít dobrým příkladem a chovat se tak, jak bychom chtěli, aby se chovali ostatní. Tyto a další body k zamyšlení jsme si odnášeli z přednášky a budeme se těšit na další s tématem Kladný přístup k životu.

PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY