Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Obnovení návštěv

listopad 30
Informace k návštěvám

S účinností od 1. 12. 2021 dochází ke změnám podmínek ohledně návštěv u klientů našeho zařízení stanovených Mimořádným opatřením č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18. 11. 2021.  Zařízení budou moci navštívit osoby, které:
a) absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvovaly nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad. Testy nejsou prováděny v domově, musíte je absolvovat na veřejně dostupných testovacích místech - viz kontakty níže. Samotesty již nejsou přípustné.
c) Byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
d) v době nejdéle 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
Výše uvedená opatření neplatí pro děti do 3 let věku.  
Při vstupu do vestibulu a po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorech musí navštěvující osoby používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat další opatření nastavená domovem. Při návštěvách bude platit následující postup:
1)      Počet návštěvníků v domově může být koordinován dle počtu příchozích osob a pracovnice vrátnice v případě, že by vzniklo nebezpečí velké koncentrace cizích osob, má oprávnění nevpustit další návštěvníky do domova a požádat je o odložení návštěvy na pozdější dobu. 
2)      Při příchodu do vestibulu u vrátnice si musí osoba dezinfikovat ruce.
3)      Návštěvy mohou probíhat ve všech  částech budovy nebo na pokojích klientů. Pokud to bude možné vzhledem k počasí a ke zdravotnímu stavu klienta, měla by návštěva probíhat v zahradě domova, jinak v návštěvní místnosti nebo ve společných prostorách v rámci oddělení (spojovací chodba u oddělení L0, zimní zahrada oddělení B, prostor kavárny na odd. D3, posezení pod schody na odd. D4, místnost k posezení na odd. L1, společenská místnost na odd. L2). V částech budovy nebo na pokojích klientů s potvrzenou nákazou nebudou návštěvy možné.  
4)      Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase, přičemž návštěvou mohou být i děti bez omezení věku. Děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku, nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest a děti do patnácti let věku, mohou mít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest než výše uvedený respirátor, který brání šíření kapének.
5)      Mezi osobami, kromě rodinných příslušníků, je nutné dodržovat odstupy minimálně 2 metry.
6)      Návštěvní dny a hodiny jsou neomezené, na návštěvu není nutné se předem objednávat.    
Absolvovat test, mít certifikát o očkování nebo prodělání onemocnění COVID-19 se nevztahuje na návštěvy klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění za podmínky, že dodržují režimová opatření stanovená domovem pro seniory.     Kontakty na testovací místa
Seznam odběrových center a informace o rezervaci naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/   Nemocnice Chrudim: www.nempk.cz/informace/covid-19, tel.: 607 090 808  
Nemocnice Pardubice: www.nempk.cz/informace/covid-19, tel.: 607 090 808  
Medila drive-in Pardubice: www.medila.cz, adresa: Štrossova 1931, 530 03 Pardubice , tel.: 800 737 304.  
Laboratoře lékařské genetiky (Poliklinika Kolf): www.genetikapardubice.cz, adresa: Masarykovo náměstí 2667, Pardubice, tel.: 607 400 401.  
Scimed Pardubice: www.scimed.cz, adresa: Záchytné parkoviště kasárna T.G. Masaryka, Pardubice, tel.: 604 455 086.  
Městská nemocnice Čáslav: www.nemcaslav.cz, tel.: 327 305 111.    
PODROBNOSTI »

Zákaz návštěv od pondělí 15. 11. 2021 + videohovory s klienty

listopad 11
Z důvodu nárůstu výskytu onemocnění Covid-19 a na doporučení hygienické stanice přistupujeme od pondělí 15.11.2021 k zákazu návštěv. Zákaz návštěv je prozatím vyhlášen na dobu 14 dnů. Aktuální informace průběžně sledujte na našich webových či facebookových stránkách. Klienti mohou i nadále opouštět domov pro seniory, ale žádáme jejich příbuzné a blízké, aby tyto návštěvy omezili. Neočkovaní klienti se musí před návratem na svůj pokoj podrobit testování antigenním testem, který si zajistí sami. Postačí samotest při příchodu do domova. Prosíme osoby, které přicházejí do domova za sociálními pracovnicemi s dotazy či žádostmi o umístění, aby se na recepci prokazovali testem, očkováním či potvrzením o prodělané nemoci v posledních 180 dnech.  


Videohovory rodiny s klientem přes programy Skype a WhatsApp   Rodinám našich klientů opět nabízíme možnost uskutečnit videohovor s jejich blízkými prostřednictvím programů Skype a WhatsApp.

Pokud byste měli o videohovor zájem, kontaktujte sociální pracovnice na telefonním čísle 774 710 576 pro domluvu bližších podrobností (termínu a času hovoru). Hovory budou moci probíhat v dopoledních hodinách mezi 9-11 a  v odpoledních hodinách 13-14.45 v pracovních dnech. Při domlouvání hovoru nahlaste své přesné uživatelské jméno na Skype anebo telefonní číslo na WhatsApp.

PODROBNOSTI »

Případ pana rady

říjen 24
Nedělní odpoledne 24. 10. 2021 nám do domova pro seniory přišli zpestřit ochotníci divadelního souboru Kvítko z Mladoňovic. Nebyli u nás poprvé, a protože jejich vystoupení jsou vždy plná humoru a veselých písniček, nabízelo se samo je opět pozvat. Tentokrát přišli s hrou s názvem Zvláštní případ pana Rady, ve které jsme se vrátili do staré Prahy a vyšetřovali zločin krádeže. Nakonec vše dobře dopadlo, případ byl vyšetřen a klienti si s účinkujícími mohli zazpívat řadu staropražských písniček.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY