Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63  je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec. Poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé služeb poskytovaných  v Domově pro seniory v Heřmanově Městci mohou mít též přidruženou tělesnou nebo lehčí formu smyslové vady a potřebují pobytové služby sociální péče.

Domov pro seniory v Heřmanově Městci usiluje především o to, aby uživatelé žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili  běžným způsobem života.

Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Novinky a aktuality z našeho domova...

Canisterapie aneb léčba pejsky

červen 14
Pravidelnou návštěvnicí našeho domova je i canisterapeutka Lucie, která jednou za čtrnáct dnů dochází se svými pejsky bernským salašnickým Míčkem, trpasličími jezevčicemi Bubajdou a Majdou, a zlatým retrívrem Heduškou za našimi klienty a klientkami. Některé z nich navštěvuje jednotlivě na pokojích. Pro další klienty a klientky mívá připravený program s pejsky ve skupině. Fotografie jsou z období od ledna do června 2016.
PODROBNOSTI »

Koťata a Maliny tančí

červen 12
V neděli odpoledne, 12. června, měli naši klienti možnost shlédnout taneční vystoupení dětí z Domu dětí a mládeže v Heřmanově Městci. Tančily dvě skupiny dětí pod vedením Evy Doležalové. Jedna skupina si říká Koťata a druhá Maliny. Veselé tanečky dětí zpříjemnily našim klientům nedělní odpoledne.

PODROBNOSTI »

Výlet na Babiččin dvoreček do Licibořic

červen 07
Na úterý 7. 6. 2016 jsme pro naše klienty zorganizovali výlet na Babiččin dvoreček do Licibořic. Někteří z nás, kteří již na Babiččině dvorečku někdy byli, usoudili, že by se tam klientům mohlo líbit. Většina z nich v takovém hospodářství vyrůstala nebo v dospělosti vlastnila svoje. Navíc některé naše klientky z okolí Licibořic pocházejí, tak si mohly zavzpomínat na mládí, kde žily nebo chodily do školy.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY