Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Milá návštěva s velikonoční nadílkou

duben 21
V neděli 21. 4. 2019 naše klienty přišla potěšit paní Milada Svobodová s paní Evou Doležalovou, které přinesly všem našim klientům velikonoční nadílku - balíček s velikonočními pochutinami a sprchovým gelem. Stejně jako o Vánocích obešly všechny klienty, obdarovaly je a krátce s nimi popovídaly. Obdarované tento čin samozřejmě potěšil, u některých vyvolal dojetí a někdy i údiv nad tím, že někdo cizí si vzpomněl a chtěl jim udělat radost.

Rádi bychom poděkovali paní Miladě Svobodové za opětovné zorganizování nápadu, který přináší pohlazení po duši našim klientům. Také samozřejmě jejím přátelům, kteří se společně podíleli na nákupu velikonoční nadílky. Obohatili velikonoční svátky našich klientů i své o další rozměr - o pocit sounáležitosti a radost ze vzájemné podpory mezi lidmi, kteří by se jinak neměli možnost ani potkat.
PODROBNOSTI »

Harmonikové vystoupení L. Linharta

duben 18
18. dubna nás navštívil pan Luboš Linhart, který zahrál na harmoniku několik známých lidových písní.

PODROBNOSTI »

Hudební vystoupení V. Pecháčka

duben 10
Ve středu 10. dubna zněly naším domovem písně, které tak dobře známe a rádi si je zazpíváme. Do našeho domova přijel pan Plecháček ze skupiny Šlapeto, který nás celou dobu bavil pěknými písněmi a různými příhodami z pěveckého prostředí. Společně s panem Plecháčkem jsme si zazpívali písně Na Pankráci, Já mám holku od Odkolků, Tancuj, tancuj vykrúcaj, Ach synku synku, některé písně Karla Hašlera - Pětatřicátníci, Po starých zámeckých schodech, dále Ručičky nebojte se, vy makat nebude, Ta naše písnička česká a mnoho dalších. Bylo to příjemné odpoledne, snad se bude brzy opakovat.

PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY