Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Děti ze základní školy

prosinec 19
K době adventu patřila v našem domově tradičně návštěva dětského pěveckého sboru Písnička pod vedením paní Ludmily Štěpánové. Paní Štěpánová již sbor předala, a letos nás již Písnička nenavštívila. Za krásná vystoupení sboru Písnička moc děkujeme.

Ale možná byla založena tradice nová. Do domova přišly zazpívat a zarecitovat děti 4. tříd pod vedením paní učitelky Jany Čurdové. Pro obyvatele našeho domova je setkání s nejmladší generací vždy potěšující, a nejinak tomu bylo i nyní. Děti měly připravená i kreslená přáníčka, kterými obdarovaly naše klienty.
PODROBNOSTI »

Předvánoční setkání

prosinec 18
Ve středu 18. prosince měli naši klienti již tradiční možnost setkat se v domově s vedením města, a to se starostou Josefem Kozlem a místostarostou JUDr. Tomášem Plavcem. Úvodem setkání byly zdravice starosty i místostarosty. Pak zazněly koledy v podání klientů domova. Nemohlo chybět ani občerstvení v podobě řízečků a cukroví. Celé posezení završila svým hudebním vystoupením paní Vavřinková.

PODROBNOSTI »

Adventní koncert

prosinec 14
Třetí adventní sobotu, 14. prosince, se domovem nesly nádherné tóny písní v podání Kláry Remsové, Zuzany Kramperové, Jana Čížka a Lea Schvarze. V první polovině programu zazněla tvorba Adama Václava Michny, Johanna Sebastiana Bacha, Jakuba Jana Ryby, G. F. Händela, W. A. Mozarta a dalších významných skladatelů. V druhé části programu bylo k poslechu několik vánočních písní a koled. Ve dvou písních se také představila teprve čtyřletá Barunka, která vykouzlila, na tvářích téměř všech posluchačů, úsměv.

PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY