Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63  je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec. Poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé služeb poskytovaných  v Domově pro seniory v Heřmanově Městci mohou mít též přidruženou tělesnou nebo lehčí formu smyslové vady a potřebují pobytové služby sociální péče.

Domov pro seniory v Heřmanově Městci usiluje především o to, aby uživatelé žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili  běžným způsobem života.

Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Novinky a aktuality z našeho domova...

S harmonikou republikou

květen 24
V úterý odpoledne se nesla naší společenskou místností harmonika a zpěv pana Mikulky. Společně s panem Petrášem zazpívali lidové písně z Moravy a z Čech. Jednotlivé bloky písní byly prokládány slovem pana Petráše, který měl připravená soutěžní okénka pro posluchače. Pro vítěze měl připravené odměny v podobě knížek, drobných detektivních novelek. Dokonce došlo i na tanec. Klienti se rádi a hojně připojovali ke zpěvu písniček, zvláště si pak vychutnali závěrečnou Písničku českou, která je velmi oblíbená.

PODROBNOSTI »

Zahradní posezení opékáním

květen 11
Ve středu 11. května jsme využili krásného počasí k odpolednímu posezení v zahradě okolo ohně a s velkou chutí jsme opékali špekáčky. Kdo měl chuť na pivo, tak měl možnost dát si dle libosti. Venkovního posezení využilo mnoho klientů k setkání s ostatními a k sousedskému popovídání.

PODROBNOSTI »

Svátek matek v domově

květen 06
Blíží se Den matek, a proto i u nás v domově jsme si ho připomněli. V pátek 6. 5. 2016 k nám zavítaly děti z mateřské školy Jiráskova se svým vystoupením, kterým potěšily naše seniorky, i některé seniory.

PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY