Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Informace pro obyvatele domova a jejich rodiny

březen 24
Vážení obyvatelé domova,                                                                 

Vážení opatrovníci a rodinní příslušníci,
Domov pro seniory Heřmanův Městec poskytuje podporu a péči klientům dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním znění. Služba domov pro seniory, dle § 49, bod 1), 2) obsahuje základní činnosti:
a)      poskytnutí ubytování,
b)      poskytnutí stravy,
c)       pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní  osobu,
d)      pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f)       sociálně terapeutické činnosti,
g)      aktivizační činnosti,
h)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Vzhledem k dlouhotrvající nepříznivé ekonomické situaci bylo rozhodnuto, že domov s platností od 1. dubna 2023  již nadále nebude našim klientům poskytovat zdarma  kosmetické přípravky na ošetření pokožky celého těla a pleti při denní osobní hygieně (tzn.: při ranní, polední, večerní hygieně a dle aktuální potřeby okamžitě; čistící prostředky a kosmetické přípravky v rámci inkontinencí namáhané pokožky;  celkové koupeli těla). Tento krok není v rozporu se zákonem 108/2006 Sb., § 49, bod 2), písm. d).
Nutné kosmetické přípravky bude našim klientům zajišťovat nadále domov, a to ve smyslu objednání a dodání dle individuálních potřeb jednotlivých klientů. Daný produkt bude majetkem klienta, bude nepřenositelný (např. pro potřeby jiného obyvatele domova). Domov bude u každého klienta při objednávání přihlížet k jeho osobní aktuální potřebě, vývoji stavu pokožky. Vyúčtování nákupu kosmetických prostředků každého klienta bude probíhat stejnou formou jako např. při vyúčtování inkontinenčních pomůcek a doplatků za léky.
Touto cestou jdeme z důvodu zachování maximálního komfortu při péči o pokožku seniora, která je velmi citlivá, namáhaná inkontinencí, trpící rizikem porušení integrity, náchylná ke vzniku dekubitů (proleženin) apod.. Při dosavadní péči využíváme speciální kosmetiku od firem např. Hartmann Rico řada MoliCare (čistící, pečující a ochranná řada), Dentimed aj.. Dodavatelé nám umožňují poskytnutí velkoobchodních slev bez přirážky dalších obchodníků (např. lékáren). Není v našem zájmu a věříme, že ani v zájmu samotných klientů či jejich blízkých, aby používáním nekvalitní kosmetiky docházelo k diskomfortu seniora (např. svědění, vyrážky, pálení apod.). Vážení obyvatelé domova, vážení opatrovníci, vážení rodinní příslušníci, věříme, že nastavenou nezbytnou změnu chápete a nový systém Vám nezpůsobí zásadní problémy.
V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se prosím obraťte přímo na mou osobu.

S úctou a poděkováním za pochopení
PhDr. Eva Kunátová Holečková, MBA                          ředitelka                                                                                                      tel.: + 420 725 549 975

PODROBNOSTI »

Cetovatelká přednáška o Norsku

březen 23

Oslava narozenin

březen 22
_VSECHNY_NOVINKY