Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63  je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec. Poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé služeb poskytovaných  v Domově pro seniory v Heřmanově Městci mohou mít též přidruženou tělesnou nebo lehčí formu smyslové vady a potřebují pobytové služby sociální péče.

Domov pro seniory v Heřmanově Městci usiluje především o to, aby uživatelé žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili  běžným způsobem života.

Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Novinky a aktuality z našeho domova...

Hudební vystoupení pana Vávry

březen 17
Páteční odpoledne (17. 3.) našim klientům zpříjemnilo hudební vystoupení pana Vávry. Tento interpret je v našem domově velmi oblíben a na jeho vystoupení se klienti vždy hodně těší. I tentokrát byla účast hojná a naše společenská místnost byla zaplněná téměř do posledního místečka. Pan Vávra kromě zpěvu také hraje na trubku, a je doprovázen svou kolegyní na el. piano. I tentokrát zaznělo mnoho písní, ke kterým se mohli klienti přidat svým zpěvem, a často tak i dělali. Zazněly jak písně o lásce - Máničko moje, Panenka modrooká, Láska nehněvaná, tak písně opěvující krásy naší krajiny - Písnička česká, Borkovická, Moje česká vlast, a mnoho dalších písní.

Většina klientů odcházela z hudebního vystoupení velmi dobře naladěna, a proto pan Vávra jistě nebyl v našem domově naposledy.
PODROBNOSTI »

Zimní sportovní hry

únor 22
Sportovní hry se uskutečnily ve středu 22. února v odpoledních hodinách. Účast byla velice hojná, po zimním období si všichni účastníci s velikou chutí zasportovali. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách, a to: Hod kroužky, hod na koš, kuželky a hod na medvěda. Výsledky byly mnohdy velice vyrovnané a soutěžící se museli v některých disciplínách utkat vícekrát, abychom mohli zvolit 3 nejlepší hráče každé soutěže. Ti si odnesli odměnu, v podobě sladkých medailí a diplomu. Vítězům gratulujeme a nezapomínejme, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!

PODROBNOSTI »

Harmoniko hrej

únor 03
Páteční odpoledne nám přišel zpříjemnit svým hudebním vystoupením pan Luboš Linhart.  Tóny harmoniky nás naladily na příjemnou notu. Společně jsme si zazpívali dechovky, jako například Ta naše písnička česká, Nemelem, nemelem, Pod našima okny, Na Pankráci a mnoho dalších písní, které všichni známe. Účast byla velmi hojná, posluchači byli velice potěšeni hudebním výkonem, tohoto mladého hudebníka.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY