Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Výskyt Covid -19 – první uzdravení

listopad 27
Už dva týdny žijeme v Domově v intenzivním kontaktu s nákazou Covid -19, která se dotkla mnoha obyvatel domova. Některým obyvatelům domova nemoc bohužel život předčasně ukončila. Máme již ale i první uzdravené, kteří onemocnění, a s ním spojenou naprostou izolaci, úspěšně překonali. Což dává naději nemocným, že setkání s Covidem nemusí být vždy fatální.

Nadále probíhá testování obyvatel Domova i zaměstnanců, a v platnosti zůstávají všechna již dříve přijatá opatření. Jsme rádi za navázanou spolupráci se studenty a dobrovolníky, kteří nám pomáhají a budou pomáhat překonat nelehkou situaci.
PODROBNOSTI »

Potřebujeme pomoc!

listopad 24
V boji s Covidem prořídly řady našich pracovnic přímé péče i zdravotních sester, a proto prosíme o pomoc. Obracíme se zejména na studenty zdravotnických a sociálních oborů, kteří by byli ochotni se zapojit do ošetřovatelské péče, kterou poskytujeme našim klientům. Jedná se o pomoc zejména při hygieně a výměně inkontinenčních pomůcek, při převlékání osob a stlaní lůžek, při podávání stravy. Budeme rádi za dobrovolnickou výpomoc, případně práci na základě DPP.
Také hledáme výpomoc v řadách zdravotních sester.

Případní zájemci mohou kontaktovat vedoucí úseku přímé péče Alenu Vitvarovou.
Kontakt:
telefon: 773 510 561
E-mail: vitvarova.ddhm@seznam.cz 

Snižují se nám také zásoby ochranných pomůcek, zejména ochranných overalů (jednorázových či pratelných) a plášťů. Kdyby měl někdo možnost nebo byl ochoten posílit zásoby, kterých není nikdy dost, budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Buď přímo samotnými overaly nebo přispět na zakoupení těchto pomůcek na náš účet 35-8544830287/0100 (nutné s dárcem uzavřít darovací smlouvu - prosíme o domluvu na tel.774 710 576.) DĚKUJEME!
PODROBNOSTI »

Výskyt Covid-19 v DPS

listopad 20
Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví probíhá od 13.11.2020 testování všech klientů a zaměstnanců domova pomocí antigenních testů. Do dnešního data byl potvrzen výskyt nemoci Covid-19 u většiny klientů D3 a u jednotlivců na dalších odděleních, u většiny klientů je průběh s mírnými příznaky. Zaměstnanci jsou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami, při poskytování péče se řídíme opatřeními a nařízeními Ministerstva zdravotnictví. Stav klientů průběžně monitorujeme a konzultujeme s praktickou lékařkou a v případě potřeby hospitalizace jsou rodiny informovány. Snažíme se dělat všechno pro to, abychom situaci zdárně zvládli. Držte nám palce.

PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY