Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

beseda s panem starostou

únor 19
Ve středu 19. 2. přijal naše pozvání starosta Heřmanova Městce pan Josef Kozel. Pozvání vzešlo od klientů již na vánoční besídce, které se pan starosta pravidelně účastní, a jak tedy našim klientům přislíbil, tak splnil. Po úvodním slovu ředitele domova pana Mazury s klienty diskutoval o tom, co se ve městě vybudovalo nového a jaké jsou záměry města do budoucna. Klienti měli možnost se zeptat na to, co je ve městě trápí a zároveň panu starostovi poděkovali za jeho práci, kterou ze svého postu starosty odvádí. Setkání bylo velice příjemné a pan starosta se s klienty rozcházel s příslibem návštěvy domova, kterou by opět rád uskutečnil.
PODROBNOSTI »

Hudební vystoupení

únor 06
Ve čtvrtek odpoledne měli obyvatelé našeho domova opět hudební program, který si pro ně připravili manželé Vávrovi. Zazněla směs písní lidových i zlidovělých, od autorů známých i méně známých. Posluchači se rádi přidali svým zpěvem k písním, které jim byly blízké a známé. Písně s podporou trubky pana Vávry a kláves paní Vávrové, tak rozjasnily a zpříjemnily jinak zamračené a pošmourné počasí.

PODROBNOSTI »

Návštěva skautů

únor 01
První únorovou sobotu navštívila náš domov opět skupina místních skautů pod vedením Aleše Jelínka. Klienti tak měli možnost setkat se aktivními členy skautského hnutí, kteří je seznámili se současnými aktivitami, které provozují a své vyprávění doprovodili i promítáním fotografií.

PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY