Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Mikulášská kavárna

prosinec 05
V našem domově mají klienti pravidelně možnost prožít kavárenskou atmosféru, při posezení s kávou či čajem a zákuskem a ve společnosti ostatních klientů a klientek. O tato setkání bývá velký zájem, ale letošní prosincová kavárna spojená s návštěvou Mikuláše, anděla a čerta předčila všechna očekávání...společenská místnost praskala ve švech. Všem návštěvníkům kavárny se dostalo po kávě a zákusku, a zejména pozornosti Mikuláše, čerta či anděla. Někteří klienti projevovali až dětskou radost z tohoto setkání.
PODROBNOSTI »

Návštěva Mikuláše v MŠ Jiráskova

prosinec 05
Náš domov dlouhodobě a úzce spolupracuje s mateřskou školou v Jiráskově ulici, a dochází tak k mezigeneračnímu setkávání. Naši klienti jsou vždy potěšeni, když malé děti přijdou zazpívat či zatancovat, anebo když si děti přijdou zasoutěžit v rámci dopoledního programu, který pro ně spolu s našimi klientkami a klienty organizujeme každý podzim. Součástí této spolupráce je i návštěva Mikuláše v mateřské škole Jiráskova.

PODROBNOSTI »

Předvánoční jamark

prosinec 02
Rok utekl jako voda a opět tu máme adventní čas. Abychom si adventní čas zpříjemnili, zahájili jsme ho, v sobotu 2. prosince 2017, předvánočním jarmarkem. Jarmark se v našem domově konal již čtvrtý rok.

PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY