Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Cirkus Paldus

duben 04
Je čtvrteční odpoledne a v našem domově je rušno. A proč? Protože přijel Cirkus Paldus se svými zvířecími miláčky. Manželé Anna a Zdeněk Paldusovi ve své cirkusové šou předvedli několik čísel se dvěma psy. Pak byl prostor pro artistické kousky, při kterých mohlo řinčet sklo, ale nestalo se tak. Pak došlo i na kouzlení za asistence některých klientek, které byly za svou spolupráci odměněny balónkovými zvířátky nebo květinami.  A na závěr se představila opice Žofka, z rodu paviánů, kterou si spolu s činčilou mohli klienti pohladit. Klienti toto cirkusové představení oceňovali průběžně potleskem a bylo na nich vidět, že se dobře baví.

PODROBNOSTI »

Divadelní spolek Kvítko:Staré pověsti české

březen 31
V neděli 31. 3. 2019 přijel do našeho Domova divadelní soubor Kvítko, který k nám zavítal již poněkolikáté a který vždy přiveze veselou náladu. Ne jinak tomu bylo i nyní. Tentokrát si pro nás připravili hru s názvem Staré pověsti České, v trochu modernějším pojetí. O zábavu nebyla nouze. Hra byla prokládána českými písničkami za doprovodu akordeonu a houslí. Naši klienti si mohli společně s nimi zazpívat.

PODROBNOSTI »

Návštěva skautů

březen 24
V neděli 24. 3. 2019 se k nám na návštěvu přišli podívat malí skauti se svými vedoucími. Setkání bylo zajímavé nejen mezigeneračním složením, ale také společnou zkušeností - i mezi našimi klienty jsou ti, kteří v mládí chodili do skautské organizace Junák. V rámci hodinového setkání se povídalo, zazpívali jsme si při kytaře, malé skautky i zatancovaly, zahrály jsme si dvě hry v kroužku. Největší veselí vzniklo, když menší skautíci dostali možnost svézt se na chodítku. Zúčastněné klientky měly hezký zážitek ze setkání s dětskou bezprostředností a zároveň osvěžení z veselých vzpomínek na mládí, které jim vzájemné vyprávění vyvolalo. Věříme, že se nám podaří další podobné návštěvy v budoucnu opět uskutečnit.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY