Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Bezpečnostní opatření - informace pro rodiny

březen 27
V Domově máme krizový štáb, který připravil krizový plán, jak postupovat v případě výskytu infekce koronaviru a onemocnění COVID-19.

Více informací lze získat z TV Leknín v čase 7:28

Od 30. 3. 2020 až do odvolání nepřebíráme ŽÁDNÉ potravinové balíčky pro klienty.
PODROBNOSTI »

Informace pro rodiny

březen 24
Nenoste, prosím, doma vařené ani pečené pokrmy klientům.

Klientům předáme pouze potraviny v originálním balení.
PODROBNOSTI »

ZVĚŘINEC NA STATKU VOLÁ O POMOC

březen 20
  Do našeho zařízení pravidelně (1x14 dní) dochází paní Olga Němcová se svojí kolegyní na terapii se zvířátky - s pejsky a jinými zvířaty. Navštěvuje nás také se svým mobilním zvěřince. Canisterapie je velmi oblíbená aktivita, zejména u lidí ležících, u kterých je spektrum aktivit omezené a kontakt se zvířetem jim přináší mnoho podnětů a velkou radost do života.

  Paní Němcová nás minulý týden požádala o pomoc, protože nemožnost realizace programů se zvířaty kvůli současné situaci ohrožuje i její zvěřinec. Rádi bychom jí pomohli, proto šíříme její prosbu.
Jak můžete konkrétně pomoci:
 • Zasláním finančního daru na náš účet číslo 4121006319/0800. Vše řádně zdaníme. Pokud budete potřebovat, zašleme vám i potvrzení o zaplacení daru.   
Adoptujte si virtuálně některého z našich živočichů - více zde: http://zverinecnastatku.cz/adopce/ Zvířátek je možné si adoptovat více, než je uvedeno na webu od plazů přes ptáky, až po surikaty, opičky, nosály... Adoptovat zvířátko nestojí mnoho jde o částky od 20,- do cca 500,- měsíčně.   
Přivezte nám do Pardubic (Kokešova 332) jakékoliv krmivo pro ptáky, savce, plazy i hospodářská zvířata. Uvítáme suché pečivo, zeleninu, ovoce (včetně toho exotického), jakékoliv zrniny, obiloviny, ořechy... Prosíme pouze, aby krmení bylo bez plísní a hniloby. Nic nepřijde nazmar.
Příjem pomoci je připravena koordinovat ve dne v noci zakladatelka spolku 

Olga Němcová 
Zvěřinec na statku, z.s. zverinecnastatku@seznam.cz mobil: 00420 775 910 136
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY