Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63  je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec. Poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé služeb poskytovaných  v Domově pro seniory v Heřmanově Městci mohou mít též přidruženou tělesnou nebo lehčí formu smyslové vady a potřebují pobytové služby sociální péče.

Domov pro seniory v Heřmanově Městci usiluje především o to, aby uživatelé žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili  běžným způsobem života.

Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Novinky a aktuality z našeho domova...

Soubor lesních rohů z Hradce Králové

srpen 10
Ve středu 10. 8. 2016 nás v domově navštívili členové královéhradeckého souboru lesních rohů, pod vedením pana Jana Šustra, ve složení tří hudebníků a zpěvačky. Během asi hodinového vystoupení se nám představili členové hradecké filharmonie, kteří zahráli na lesní rohy úryvky barokní hudby např. od Bacha, Vivaldiho, Mozarta, Händela a dalších světových umělců.
PODROBNOSTI »

Návštěva psů ze psí školy s ukázkami výcviku

srpen 05
V pátek 5. 8. 2016 jsme na zahradě našeho domova měli velkou psí návštěvu. Přišli nás navštívit pejskové se svými páníčky a cvičiteli, kteří byli na „psím táboře" organizovaném Psí školou Remis na cvičišti v Heřmanově Městci.
PODROBNOSTI »

Zvěřinec v domově

červenec 21
Ve čtvrtek odpoledne měli klienti našeho domova možnost setkat se s živými zvířaty, neboť náš domov navštívila paní Olga Němcová z Vilémova u Golčova Jeníkova se svým mobilním zvěřincem.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY