Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

O cestování po Šumavě

červenec 17
I přes nepřízeň počasí jsme si ve středu 18. 7. 2018 pocestovali po Šumavě a Lipnu. Za okny rozmarné léto, vítr a déšť, v kulturní místnosti našeho domova útulno. Příznivci cestování, a že jich bylo opravdu dost, měli možnost zavzpomínat na své dovolené a návštěvy jižních Čech, někteří z prostředí Šumavy dokonce pocházejí. Fotografie a videa ze zámku Orlík, z přírody okolí Boubína a Lipna, vrchu Plechý, zajímavá Stezka korunami stromů, Král smrků starý 450 let. Prochodili jsme města Lipno nad Vltavou, Český Krumlov a vyšplhali i na horu Třístoličník či rozhraní Čech, Rakouska a Německa - Trojmezí. To vše nám zajistil cestopisný film manželů Alinčových ze Zaječic, jehož záběry byly podmalovány krásnou hudbou. Opět jsme se přesvědčili, že v českých končinách máme krásná místa, která stojí za to procestovat.

PODROBNOSTI »

Královská lípa vypráví

červenec 04
Nejenom lidé, ale i stromy mohou vyprávět. A proto nás dne 4. 7. navštívili členové vokální skupiny Nestejskáme si pod vedením Mgr. Jana Stejskala, kteří uvedli literárně hudební pořad ke 100. výročí vzniku československého státu. Obsahem pořadu bylo vyprávění tisícileté klokočovské lípy ležící v jižní části Železných hor. Na pozadí jejího příběhu probíhaly důležité historické události - zavraždění sv. Václava, přítomnost Karla IV., ohlas husitských válek, Bílé hory, odchod J. A. Komenského z vlasti, národní obrození, vznik ČSR včetně světových válek až do současnosti. V příběhu se nám mohla oživit historie, kterou si naše vlast v průbězích staletí prošla. Vyprávění a zpěv byly doprovázeny hrou na varhany, lesní roh či zobcovou flétnu. V pořadu zazněly lidové písně, renesanční hudba, písně národního obrození, ukázky z díla F. Škroupa, A. Dvořáka i současné písně autora pořadu pana Jana Stejskala.

PODROBNOSTI »

Letní sportovní hry

červen 26
Hudebních akcí a přednášek si naši klienti doposud užili dost, a tak, abychom kromě ducha potrénovali i tělo, naplánovali jsme pro ně na úterní odpoledne 26. 6. již XI. ročník sportovního dne. Dopoledne vysvitlo po několika studených dnech sluníčko, v zahradě byla sportoviště postupně připravena, řízky nasmaženy, cukroví napečeno, klienti natěšeni a vše vypadalo nadějně. Chvíli před zahájením se začalo počasí kazit a spustily se první kapky deště, který začínal být vytrvalý. Museli jsme se tedy přesunout do společenské místnosti, kde jsou prostory pro sportovní aktivity a rušný pohyb klientů poněkud omezené. Ale zvládli jsme to všichni.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY