Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Den matek s dětmi z MŠ Jiráskova

květen 09
V pondělí 9. 5. 2022 přišly děti z mateřské školy z Jiráskovy ulice v Heřmanově Městci

do našeho domova potěšit nejen maminky svým hudebním vystoupením. Děti od 3 do 6 let zazpívaly v doprovodu paní učitelky ve hře na kytaru několik veselých písniček. A protože byl Den matek, obdarovaly naše klientky vlastnoručně vyrobenou kytičkou.
PODROBNOSTI »

Divadelní soubor Kvítko

květen 08
V neděli 8. 5. 2022 zavítal do našeho domova divadelní soubor Kvítko z Mladoňovic, aby zpestřil našim klientům sváteční odpoledne. Připravili si hru Bývali Čechové, která pojednávala o Starých pověstech českých. Takže jsme se mohli setkat s kněžnou Libuší, Bivojem, který si s sebou přinesl i divočáka, s Oldřichem a Boženou a dalšími postavami figurujícími v pověstech. Vystoupení bylo prokládáno veselými písničkami a po skončení hry si mohli klienti ještě chvíli se souborem jen tak zazpívat. Hra byla jako vždy, v podání divadelního souboru Kvítko, veselá, takže o úsměvy nebyla nouze.

PODROBNOSTI »

Konec respirátorů

květen 05
Od  5. 5. 2022 končí povinnost nošení respirátorů ve vnitřním prostředí Domova.

PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY