Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Hudební vystoupení paní vavřinkové

únor 15
Čtvrteční odpoledne, 15. října 2018 se naším domovem nesly tóny známých českých lidových písní v podání paní Vavřinkové, která nás opět navštívila se svým programem.  Krásné písně zněly naším domovem více než hodinu a téměř všichni posluchači se v zaplněné kulturní místnosti zapojili ke zpěvu paní Vavřinkové.  Bylo to velice příjemné zimní odpoledne a dle ohlasů našich klientů budeme rádi, když nás paní Vavřinková zase brzy navštíví.

PODROBNOSTI »

Návštěvy bez omezení

únor 08
Návštěvy klientů v Domově zatím nejsou omezeny chřipkovou epidemií.
PODROBNOSTI »

Předvánoční posezení s panem starostou Josefem Kozlem

prosinec 20
Již třetím rokem si mohli naši klienti posedět a posvačit grilované vepřové koleno se starostou Heřmanova Městce panem Josefem Kozlem. V dnešním roce nám akce vyšla na středu 20. prosince.

     V kulturní místnosti vládla příjemná atmosféra, a aby byla opravdu vánoční, přišli nám ji zpestřit manželé Staří s  koledami a následně zazněl i pěvecký sbor Heřmánek sestavený z našich klientů pod vedením Mgr. Kellerové Lenky, která jejich hudební projev doprovázela hrou na příčnou flétnu a na kytaru.      K výbornému občerstvení bylo čepováno pivo, které náš domov dostal v rámci akce Ježíškova vnoučata od Českého rozhlasu Pardubice. Ke kávě se podávalo i cukroví, které si naši klienti sami upekli.      V rámci společenské akce mohli naši klienti prodiskutovat případné problémy, které je v obci trápí.      Během posezení pan ředitel Ing. Mazura i pan starosta Kozel popřáli všem klientům a zaměstnancům pohodové svátky a mnoho úspěchů v roce nadcházejícím.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY