Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Zákaz návštěv

únor 11
Od úterý 12. 2. 2019 platí v našem domově pro seniory ZÁKAZ NÁVŠTĚV až do odvolání.
PODROBNOSTI »

Plnění přání seniorům

prosinec 20
V letošním roce jsme se zapojili do dvou projektů, v rámci kterých měli naši senioři možnost vyjádřit nějaké přání, jehož splnění by jim udělalo radost.

PODROBNOSTI »

Předvánoční posezení se starostou města J. Kozlem

prosinec 19
Již třetím rokem mezi nás v předvánočním čase zavítal pan starosta Josef Kozel, aby pozdravil naše klienty a popřál jim hezké svátky a šťastný vstup do roku nového, pevné zdraví a spokojenost. V letošním roce s ním do Domova poprvé zavítal i pan místostarosta JUDr. Tomáš Plavec. Na úvod setkání všechny přítomné přivítal ředitel Domova Ing. Petr Mazura a poté předal slovo pěveckému sboru Heřmánek, složeného z našich klientů, pod vedením Mgr. Lenky Kellerové. Po zazpívání koled pronesli zdravice pan starosta a pan místostarosta. Paní vrchní Alena Vitvarová, přednesla úryvek z knihy Babička od Boženy Němcové s vánoční tematikou a poté se přistoupilo k hodování. Podávané bylo grilované vepřové koleno, které nám výborně připravili naši kuchaři, pivo a punč. A aby lépe chutnalo, atmosféru nám zpříjemnila paní Šárka Vavřinková zpěvem a hrou na klávesy. Středeční odpoledne si tak mnozí velmi užili a zakončili s přáním opětovného setkání se napřesrok.

PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY