Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Návštěva skautů

listopad 09
V sobotu 9.11.2019 k nám opět na návštěvu zavítali místní skauti pod vedením Aleše Jelínka. Tentokrát si pro ně klienti nachystali zajímavý smyslový program - skautíci měli poslepu ochutnávat a poznávat ovoce, hmatem rozpoznat předmět, čichem rozlišit, o jakou pochutinu jde, a namalovat poslepu obrázek. Děti se s vervou do aktivity zapojily a rozpoznání některých věcí jim dalo opravdu zabrat. Nicméně to byl program zábavný pro obě strany - jak pro klienty, tak i pro malé účastníky v zelených tričkách. Při závěrečném kolečku si za doprovodu kytary všichni zanotovali. Kontakt s nejmladší generací vždy seniorům přináší osvěžení a radost do života a nejinak tomu bylo i tentokrát.

PODROBNOSTI »

Hudební vystoupení z Violy

listopad 06
Ve středu 6. listopadu odpoledne bylo v domově opět rušno. Svůj hudební program nám přivezli pánové z agentury Viola v Olomouci. Svá pěvecká vystoupení doprovodili na kytaru a akordeon. Ve společenské místnosti bylo „našlapáno", ale nikdo určitě nelitoval, protože zazněly písničky, které znají naši obyvatelé ze svého mládí a často se k interpretům přidávali svým zpěvem. Zněly písničky české i moravské lidové i zlidovělé...

Odpoledne to bylo opravdu radostné.
PODROBNOSTI »

Pěvecké vystoupení Moniky Maškové

říjen 24
Čtvrteční odpoledne patřilo hudbě. A to ne ledajaké. Paní Monika Mašková přijela zazpívat písně, které jsou trošku z jiného soudku, než obvykle naším domovem zní. Posluchači si poslechli písně od známých skladatelů, jako byli W. A. Mozart, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů, Bedřich Smetana, Franz Schubert a jiní. Z novějších písní naším uším zněly písně Čekej tiše, Loudá se půlměsíc a na závěr Píseň pro Martu, kterou si zazpívali i někteří posluchači spolu s paní Maškovou.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY