Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Změny úhrad za pobyt a stravu od 1. 1. 2023

leden 01
V souladu se zněním Vyhlášky 440/2022 ze dne 16. 12. 2022 Sb., která mění vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a z důvodu nárůstu cen energií a potravin dochází v našem domově pro seniory od 1. 1. 2023 k navýšení úhrad za pobyt a stravu. U ubytování půjde o 30 Kč/den. Nově se cenové rozmezí bude pohybovat v částkách 265-280 Kč/den, v závislosti na typu pokoje. U stravování se navyšuje úhrada o 30 Kč/den, celkem na částku 225-235 Kč/den, dle druhu diety.
Celková úhrada bude tedy vyšší o 1 860 Kč/měsíc. V průběhu ledna 2023 budou klientům sociálními pracovnicemi předány k podpisu dodatky smluv týkající se změny plateb.                                                                                    
                                                                           Mgr. Petra Linhartová                                                                         
                                                                         vedoucí sociálního oddělení
PODROBNOSTI »

Oznámení pro návštěvy

prosinec 31
Z důvodu šíření respiračních onemocnění v našem domově žádáme rodinné příslušníky, kteří jeví známky nachlazení, aby svou návštěvu odložili nebo používali při pobytu v domově respirátory, které nebudou během setkání se svými blízkými odkládat.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.  
PhDr. Eva Kunátová Holečková, MBA
ředitelka 

PODROBNOSTI »

Narozeninové posezení

prosinec 14
_VSECHNY_NOVINKY