Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

Divadelní představení Divná hloupost

březen 07
Divná hloupost je název představení, které v sobotu 3. 3. 2018 v naší kulturní místnosti odehrál heřmanoměstecký divadelní spolek Heřman.
PODROBNOSTI »

Pyžamová párty

únor 22
Pokud byste 22. 2. 2018 zavítali v raném odpoledni do společenské místnosti na oddělení L2, do tzv. „obýváku", asi byste se podivili. Na základě nápadu zdejších pracovnic zde probíhala „Pyžamová párty". Místnost byla vyzdobena balónky a místní osazenstvo, klientky i pracovnice, byly vystrojené v nočních úborech různého druhu a vzhledu - ve slušivých kytičkových a různě barevných nočních košilích nebo třeba ve flanelových proužkovaných pánských pyžamech, na hlavách párty čepičky.
PODROBNOSTI »

Hudební vystoupení paní vavřinkové

únor 15
Čtvrteční odpoledne, 15. října 2018 se naším domovem nesly tóny známých českých lidových písní v podání paní Vavřinkové, která nás opět navštívila se svým programem.  Krásné písně zněly naším domovem více než hodinu a téměř všichni posluchači se v zaplněné kulturní místnosti zapojili ke zpěvu paní Vavřinkové.  Bylo to velice příjemné zimní odpoledne a dle ohlasů našich klientů budeme rádi, když nás paní Vavřinková zase brzy navštíví.

PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY